Daily Archives 16 maja 2015

WYNIKI BADAŃ NAD BEZROBOCIEM KOBIET CZ. II

Przed 1990 r. zjawisko jawnego bezrobocia na skalę krajową nie było znane. Programowo realizowana przez państwo polityka pełnego zatrudnienia prowadziła do stałego i pogłębiającego się niedoboru rąk do pracy. Konsekwencją tej polityki było nadmierne zatrudnienie, a właściwie bezrobocie ukryte, polegające na niedostatecznym wykorzystaniu czasu pracy i kwalifikacji formalnie zatrudnionych pracowników, co prowadziło ostatecznie do ogólnie niskiej wydajności pracy.

więcej