Daily Archives 10 lipca 2015

Rynek pracy obcokrajowców w RFN – lata 1960-1990 cz. II

Unia Europejska może także oczekiwać prądów migracyjnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pomimo tego, iż przewidywany przyrost demograficzny jest znacznie niższy niż w krajach północnoafrykańskich, to można oczekiwać znaczących, motywowanych ekonomicznie, migracji z tego obszaru. Dynamiczny wzrost gospodarczy większości tych krajów z pewnością nie zapewni szybkiej poprawy poziomu życia ich mieszkańców, a dystans dzielący społeczności te od UE jest znaczący. Przykładem może być Polska, w której produkt krajowy brutto przeliczony na jednego mieszkańca wynosi ok. 2,5 tys. USD i jest trzykrotnie niższy niż w najbiedniejszych krajach Unii, tj. Grecji, Portugalii [13]. Wydaje się, iż sytuacja ta powinna sugerować Unii, aby już dzisiaj rozpoczęła realizację polityki zmierzającej do poprawy tych relacji w stosunku do kandydatów do UE. Należałoby więc zastosować środki pomocowe, które w przyszłości powinny uchronić obecną UE od zwiększonych problemów na rynku pracy, związanych z napływem nisko kwalifikowanej siły roboczej.

więcej