Daily Archives 11 lipca 2015

Kształtowanie dobrej marki firmy

Wspólczesn koncepcja kierowania eksponuje potrzebę strategii „kapitału ludzkiego”, nacelowaną na promocję i rozwój pracowników twórczych, o profesjonalnej wiedzy, przełożonej na konkretne umiejętności działań. Szkolenie, doskonalenie umiejętności, treningi rozwiązywania zadań wynikające z restrukturyzacji firmy stanowią o wartościach akceptowanych w procesach kierowania. Wysoki poziom kultury kierowania zmianami powinien odznaczać się:

więcej

Młode pokolenie – ich warunki i aspiracje mieszkaniowe

Współczesne młode pokolenie jest szczególnie narażone na brak szans stałego zatrudnienia i odrębnego zamieszkania. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 20-34 lata przekracza 20%, a 2/j młodych rodzin mieszka wspólnie z innymi (najczęściej z rodzicami). Są to sytuacje znacznie częstsze niż wśród osób w średnim wieku.

więcej