Daily Archives 13 lipca 2015

Czy zależy ci na znalezieniu pracy?

Bezrobotni szukają pracy i nie wiedząco dalej, gdy przez dłuższy czas nie mogą jej znaleźć. Nachodzą ich myśli: „nie ma dla mnie pracy, nie znajdę jej”. I najprawdopodobniej tak będzie, jeśli nie zmienią czegoś w sposobie, w jaki tej pracy szukają, bo skoro już długi czas robią to w jeden, niezmienny sposób i wysiłki te nie dają rezultatów, to znaczy, że albo muszą zwiększyć swoje szanse rozszerzając możliwości, albo zweryfikować oczekiwania.

więcej

WYNIKI BADAŃ NAD BEZROBOCIEM KOBIET

Celem badań, których wyniki zaprezentowano w niniejszym komunikacie, jest próba syntetycznego ukazania, na podstawie dostępnych danych statystycznych, sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce w okresie intensywnych przemian gospodarczych po 1989 roku, kiedy dążeniu do urynkowienia gospodarki towarzyszy przewaga podaży pracy nad popytem na nią. Skutki tej nierównowagi dotykają w pierwszym rzędzie kobiety, stąd też ich sytuacja zasługuje na szczególne zainteresowanie. Niekiedy mówi się wręcz o dyskryminacji kobiet na rynku pracy wskazując, iż – mimo formalnego równouprawnienia – różnice płci są wyłączną bądź najważniejszą przyczyną trudności w uzyskaniu przez kobiety pracy i utrzymaniu jej.

więcej

Praca Polaków za granicą

Z badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dotyczących osób wyjeżdżających do prac sezonowych w RFN wynika, że dla ponad osób korzystających z zaproszeń niemieckich pracodawców coroczny wyjazd stał się potrzebą życiową. Podobne skłonności stwierdzono u przybyszy ze Wschodu, podejmujących różne zajęcia zarobkowe w naszym kraju.

więcej