Daily Archives 14 lipca 2015

PROBLEMY ZATRUDNIENIA W SKALI REGIONALNEJ I LOKALNEJ CZ .II

W związku z tym powstaje pytanie, na ile przedsiębiorstwa w województwach północno-wschodniej Polski dokonały pewnych procesów przystosowawczych do gospodarki rynkowej, na ile zareagowały na nową sytuację na rynku pracy i czy zaszły już rzeczywiście istotne zmiany w sposobie gospodarowania czynnikiem pracy w przedsiębiorstwach?

więcej

Struktura przemysłu regionu północno-wschodniego

Struktura zatrudnienia w regionie północno-wschodnim1 odróżnia się od struktury krajowej przede wszystkim, po pierwsze, ponad 1,5-krotnie wyższym w porównaniu z krajem udziałem rolnictwa w całości zatrudnienia (46% wobec 27%), a zarazem ponad 3-krotnie wyższym aniżeli w przemyśle i 2,5-krotnie wyższym niż w usługach rynkowych. Przesądza to jeszcze wciąż o dominującej roli rolnictwa, przynajmniej w niektórych województwach regionu, szczególnie łomżyńskim i ostrołęckim. Po drugie, niższym udziałem usług rynkowych w całości zatrudnienia (20,5% wobec 27% w kraju), w tym zwłaszcza 2-krotnie niższym udziałem najbardziej dynamicznie rozwijającej się w warunkach gospodarki rynkowej kategorii zatrudnienia, a mianowicie tzw. „profesjonalnych usług biznesowych”.

więcej

Problem bezrobocia na wsi polskiej – dalszy opis

Analogiczne dane odniesione do populacji wiejskiej są jeszcze bardziej negatywne. Udział zatrudnionych z wykształceniem wyższym jest niski, ale jeszcze gorsze wskaźniki dotyczą zatrudnionych z wykształceniem ogólnokształcącym. Powoduje to, że elastyczność rynku pracy w stosunku do niezbędnych przemian dokonujących się w strukturze gospodarki musi być ograniczona. Zresztą obie te kategorie są ze sobą sprzężone zwrotnie.

więcej