Daily Archives 17 lipca 2015

Wzrost liczby podejmujących pracę – dalszy opis

Należy dodać, że przytoczony wyżej wskaźnik charakteryzujący udział osób podejmujących pracę spośród ogółu osób wyrejestrowanych bezrobotnych, tj. 48,7%, odnosi się do 1997 roku. W poszczególnych miesiącach wskaźnik ten kształtował się bowiem w granicach od 31,6% do 57,0%, co oznacza, że w pewnych okresach tylko co drugi lub co trzeci wyrejestrowany podejmował pracę, a więc wracał na rynek pracy.

więcej