Daily Archives 19 lipca 2015

Problem bezrobocia na wsi polskiej

W kolejnych latach według tych samych źródeł stopa bezrobocia powinna nadal obniżać się – w zależności od źródła – w granicach od 0.5 punktu proc. do 1,0 punktu proc. rocznie. W prognozie grupy Welfego, która notabene obejmuje najdłuższy horyzont czasowy i jest przy tym najbardziej optymistyczna, zapisano, że w 2002 roku obniży się ona do poziomu około 6,1%, a więc zostanie w znaczący sposób ucywilizowana.

więcej

ZMIANY NA RYNKU PRACY A WYNAGRODZENIA

Przedmiotem niniejszego referatu jest związek wynagrodzenia z bezrobociem, a ściślej ograniczony wpływ bezrobocia na wysokość wynagrodzenia. Związek między pracą a bezrobociem jest powszechnie znany i traktowany jako prawidłowość. Wiąże się to z teorią towarowego charakteru siły roboczej Jest to doktryna znana i wykładana na uczelniach ekonomicznych.

więcej