Daily Archives 24 lipca 2015

Rola ocen zawodowych

W znaczeniu potocznym ocena jest to „wyrażony w formie ustnej lub pisemnej sąd o wartości kogoś lub czegoś, sąd, krytyka’’. Oceniać to tyle samo co wydać opinię o kimś lub o czymś, wypowiedzieć sąd o wartości kogoś lub czegoś [10]. Ocena pracowników pojmowana jest nieco inaczej, jest zawężona a jednocześnie pogłębiona. Według Tadeusza Oleksyna to czynność kierowania, podstawa szeregu decyzji personalnych dokonywana profesjonalnie przez kierowników i specjalistów w celach ściśle zawodowych i na użytek danej organizacji. W modelu uniwersalnym ocena jest opinią wartościującą, powstającą w następstwie porównania obiektu oceny bądź jego wybranych cech z przyjętym wzorcem [8]. Tak pojmowana ocena jest elementem procesu zbierania informacji i przygotowywania decyzji związanych z doborem ludzi na stanowiska. Związana jest ona także z rozwojem zawodowym i systemem wynagrodzeń.

więcej

Wydatki na programy rynku pracy w Polsce i wybranych krajach cz. II

W Polsce od początku okresu transformacji toczy się spór na temat wyboru modelu przeciwdziałania bezrobociu. Już w 1990 r. pojawiły się dwie szkoły myślenia. Pierwszą z nich była szkoła zwolenników modelu walki z bezrobociem niemal wyłącznie za pomocą programów rynku pracy, drugą – preferująca model prozatrudnieniowy lub zintegrowany z polityką społeczno-gospodarczą, reprezentowana przez niektórych ekonomistów [4],

więcej