Absolwenci zarejestrowani jako bezrobotni

Wyszczególnienie (stan na koniec roku) Ogółem w tym szkół: w liczbach bezwzględ- w stosunku do ogółu bezrob. wyższych liceów ogólnokształcących policealnych i średnich zawodowych zasadniczych zawodowych nych a b c a b c a b c a b c

– 1990 164254 14,6 8906 5,4 0,8 21451 13,1 1,9 49529 30,2 4,4 84386 51,4 7,5

– 1991 222446 10,3 9906 4,5 0,5 18031 8,1 0,8 71387 32,1 3,3 123122 55,3 5,7

– 1992 185263 7,4 8912 4,8 0,4 26246 14,2 1,0 68075 36,7 2,7 82030 44,3 3,3

– 1993 204995 7,1 7809 3,8 0,3 32174 15,7 LI 74166 36,2 2,6 90486 44,3 3,1

– 1994 210524 7,4 7808 3,7 0,3 41293 19,6 1,4 76352 36,3 2,7 84078 39,9 3,0

– 1995 217831 8,3 8093 3,7 0,3 48694 22,4 1,9 83333 38,3 3,2 75035 34,4 2,9

– 1996 86006 3,6 3743 4,4 0,2 12731 14,8 0,5 39543 46,0 1,7 29147 33,9 1,2

– 1997 85426 4,7 4436 5,2 0,2 10323 12,1 0,6 32189 37,7 1,8 37740 44,2 2,1 woj. białost. 1990 4089 14,0 352 8,6 1,2 900 22,0 3,1 917 22,4 3,1 1920 47,0 6,6

– 1991 4529 10,5 320 7,1 0,7 375 8,3 0,9 1669 36,9 3,9 2185 47,8 5,0

– 1992 4269 11.1 425 9,7 U 637 14,9 1,7 1559 37,4 4,1 1620 37,9 4,2

– 1993 4000 8,8 331 8,3 0,7 600 15,0 1,3 1390 34,8 3,1 1679 42,0 3,7

– 1994 4087 8,7 307 7,5 0,7 806 19,7 1,7 1365 33,4 2,9 1579 38,6 3,4

– 1995 3803 8,5 323 8,5 0,7 1018 26,8 2,3 1122 29,5 2,5 1280 33,7 2,9

– 1996 1586 4,1 196 12,4 0,5 259 16,3 0,7 546 34,4 1,4 572 36,1 1,5

– 1997 1228 4,5 186 15,1 0,7 148 12,1 0,5 455 37,1 1,7 435 35,4 1,6 a – w liczbach bezwzględnych b – w stosunku do ogółu absolwentów c – w stosunku do ogółu bezrobotnych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>