Czy zależy ci na znalezieniu pracy?

Bezrobotni szukają pracy i nie wiedząco dalej, gdy przez dłuższy czas nie mogą jej znaleźć. Nachodzą ich myśli: „nie ma dla mnie pracy, nie znajdę jej”. I najprawdopodobniej tak będzie, jeśli nie zmienią czegoś w sposobie, w jaki tej pracy szukają, bo skoro już długi czas robią to w jeden, niezmienny sposób i wysiłki te nie dają rezultatów, to znaczy, że albo muszą zwiększyć swoje szanse rozszerzając możliwości, albo zweryfikować oczekiwania.

Pierwszym podstawowym pytaniem, które trzeba sobie zadać, jest: „czy zależy mi na znalezieniu pracy?” Wydaje się, że jest to pytanie banalne, na które każda osoba bez pracy powinna odpowiedzieć twierdząco. Ale nie jest to takie proste, szczególnie w przypadku osób pozostających dłuższy czas bez pracy. Musi się ona naprawdę zasta- nowić, na ile jej zależy na znalezieniu pracy. Szczera, twierdząca odpowiedź na to pytanie jest punktem wyjścia do dalszych rozważań, a jednocześnie podstawą motywacji osób szukających pracy. Osoba, której naprawdę na tym zależy, musi jednak zmienić swój sposób myślenia, aby poszukiwania były skuteczne.

Często osoby bezrobotne wkładają dużo wysiłku umysłowego w znajdowanie przeszkód, które uniemożliwiają poszukiwanie pracy lub bardzo zawężają ich szanse na rynku pracy. Jest to dla nich sposób radzenia sobie z tą trudną sytuacją, ale tworzy bardzo poważną barierą w pracy z osobami bezrobotnymi. Znalezienie pracy wymaga zmiany ukierunkowania sposobu myślenia. Zamiast znajdować sobie przeszkody, trzeba się zastanowić, jak te z nich, które w każdym indywidualnym przypadku są rzeczywiste, przezwyciężać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>