Decyzje organizatorskie i personalne

Zarysowany trend zmian w zasobach ludzkich, interaktywnych z rynkami pracy, implikuje inną niż dotychczas jakość związków przedsiębiorstw z ich otoczeniem. Poprzez skomputeryzowanie ewidencji osobowej i rachunku kosztów pracy należałoby udrożnić przepływ informacji dla potrzeb kształcenia w potrzebnych zawodach. Niesprawny system informacyjny i uboga statystyka utrudniają współdziałanie terenowych służb zatrudnienia z pracodawcami. Biorąc pod uwagę przyczyny niezrównoważenia relacji na rynkach pracy, należałoby postulować uwzględnienie informacji z przedsiębiorstw w organizacji szkolenia zawodowego i w proponowanych formach zatrudniania pracowników. Korzystne zjawiska dla rynku pracy to stopniowe usprawnianie funkcjonowania służb zatrudnienia, rozwój pozarządowych instytucji pośrednictwa pracy, tendencja (powolna) dostosowywania edukacji do potrzeb rynku pracy.

Trzeba się liczyć z tendencją do zmniejszania zatrudnienia pod wpływem nowoczesnych technik pracy, tworzenia sieci procesów obsługi klientów poza przedsiębiorstwem. Telepraca i inne elastyczne formy zatrudnienia stawiają przed Firmami nowe wymagania dotyczące umiejętności szybkich i skutecznych działań ocenianych przez ich wartość dla firmy.

Największe wymagania stoją przed kadrą menedżerską, która powinna chcieć i umieć stosować nowoczesne metody organizowania pracy w przedsiębiorstwach, a co najważniejsze działać zgodnie z przekonaniem, że ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy, a nie wykonawcami narzuconych im zadań. Od ich decyzji zależy jakość zmian w zasobach pracy w firmach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>