Deficyt i dostępność mieszkań a migracje

W Polsce niedobór mieszkań w stosunku do liczby odrębnych gospodarstw domowych wynosi około 1,5 min mieszkań. Niemożliwe jest szybkie zlikwidowanie tego deficytu (w 1997 roku wybudowano 68 tys. mieszkań).

Jednakże deficyt mieszkań jest odczuwany tylko przez gospodarstwa domowe o przeciętnych i niższych dochodach. Gospodarstwa zamożne bez żadnych ograniczeń mogą z własnych środków wybudować, kupić lub wynająć mieszkanie na rynku mieszkaniowym zgodnie ze swymi potrzebami, aspiracjami i możliwościami finansowymi.

Niedobór mieszkań występuje przede wszystkim w dużych miastach i aglomeracjach, które – jak wiadomo – są obszarami ogólnego rozwoju i niskiej stopy bezrobocia. Migracja do tych miast jest utrudniona brakiem wolnych mieszkań, oczywiście niedrogich. W dużych miastach rozwija się co prawda budownictwo mieszkaniowe, lecz wyłącznie typu własnościowego, z cenami kształtowanymi przez lokalny rynek mieszkaniowy.

Wynajęcie mieszkania lub pokoju od właścicieli w istniejących zasobach również jest nadmiernym wydatkiem dla większości potencjalnych migrantów. Uzyskanie mieszkania w istniejącej zabudowie (komunalnego lub zakładowego) o czynszach rynkowych jest na ogół uwarunkowane paroletnim zamieszkiwaniem w danej miejscowości.

Niektóre gminy dopuszczają udostępnienie zwolnionych mieszkań komunalnych osobom (rodzinom) spoza danej miejscowości, lecz ograniczają tę możliwość do specjalistów ściśle związanych z funkcjonowaniem miasta (policjanci, nauczyciele, lekarze, sędziowie).

Duże nadzieje wiąże się z ustawowo dopuszczoną możliwością budowy domów z udziałem preferencyjnego kredytu – o umiarkowanych czynszach, tzw. TBS (ustawa z 1995 roku). W okresie dwóch lat wybudowano zaledwie kilka budynków z 314 mieszkaniami. Liczba zarejestrowanych w TBS i umów kredytowych rokuje, że w następnych 2 latach wybuduje się około 6 tys. tych mieszkań. Na mieszkania te liczą przede wszystkim miejscowe gospodarstwa domowe mieszkające w przeludnieniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>