> do lat 30 stanowią 27% ogółu zatrudnionych:

> do lat 40 stanowią 32% ogółu zatrudnionych:

> do lat 50 stanowią 31% ogółu zatrudnionych:

> powyżej 50 lat stanowią 10% ogółu zatrudnionych.

Personel placówek operatywnych, zarówno detalicznych jak i produkcyjnych od szeregu lat pozyskujemy ze szkół – z którymi mamy podpisane umowy o praktyczną naukę zawodu – Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych. Korzystamy z refundowanych przez Rejonowy Urząd Pracy wynagrodzeń uczniów odbywających w naszych obiektach praktykę zawodową, jak też kosztów zatrudnienia absolwentów.

Na kierownikach placówek operatywnych spoczywa szczególna odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie spółdzielni. To oni są na tzw. pierwszej linii frontu, pracują bezpośrednio z klientem i to oni kształtują opinię o spółdzielni. Dlatego ta grupa zawodowa jest szkolona najintensywniej, szczególnie z zakresu towaroznawstwa, ekspozycji towarów oraz kultury obsługi klienta. Efektywność szkoleń kadry kierowniczej i personelu jest przedmiotem bieżącej kontroli, analiz i oceny, służącej nie tylko doborowi ludzi odpowiedzialnych, ale i opracowywaniu okresowych rankingów sklepów. Najlepsi kierownicy są wyróżniani nagrodami pieniężnymi, wyjazdami zagranicznymi. Funkcjonuje również system kar za wykroczenia czy uchybienia w wykonywaniu obowiązków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>