Dokształcanie

Po twierdzącej odpowiedzi na pierwsze pytanie następuje kolejne: „Czy dotychczasowe poszukiwania pracy dały rezultat?”. Jeśli tak i w związku z tym dana osoba znalazła satysfakcjonującą pracę, oznacza to, że oczekiwania były realne i sposób szukania pracy był dobry. Jeśli nie – to trzeba coś w całym tym procesie zmienić. Rzeczywistość nie dostosuje się do oczekiwań i nadziei, trzeba brać ją pod uwagę w działaniu. Jest to szczególnie trudne dla osób bezrobotnych, które mieszkają w regionach o dużym bezrobociu. Mają oni poczucie niesprawiedliwości, bo inni mieszkający na przykład w Warszawie mają większe szanse na znalezienie pracy i nie muszą przezwyciężać takich problemów.

W jakich obszarach osoby bezrobotne mogą szukać pola do zmian? Co w podejściu do szukania pracy było nierealne? Pierwszym takim obszarem jest rozszerzenie swoich możliwości. Uzyskać to można albo dokształcając się, albo rozbijając swoje umiejętności na mniejsze.

Dokształcanie – są tutaj dwie drogi: po pierwsze rozwijanie się zgodnie z zawodem czy branżą, w której dana osoba pracowała (o ile jest to „aktualne”, to znaczy jest zapotrzebowanie na takich pracowników): po drugie – kształcenie się w innym zawodzie (również takim, na który jest zapotrzebowanie). W tym ostatnim przypadku dobrze by było, aby miało to pewne ze sobą powiązanie, to znaczy, żeby nie zmieniać zawodu dość drastycznie, aby wiadomości i umiejętności zdobyte na kursie miały pewne poparcie w doświadczeniu. Taki układ umiejętności, wiedzy i doświadczenia działa na korzyść osoby starającej się o pracę.

Rozbicie większych umiejętności na mniejsze – każdy ma pewien swój specyficzny zbiór umiejętności, bez których nie dałoby się po prostu żyć. Osobom bezrobotnym trudno często przychodzi ich wyliczenie. Im więcej rzeczy taka osoba wypisze, tym lepszy ma spośród nich wybór. Przeważnie kończy się jednak na kilku. Np. sprzedawczyni mówi, że ona tylko sprzedawała towar, który był w sklepie. Niemniej jednak okazuje się, że można to określić daleko większą liczbą umiejętności. Przecież musiały do nich należeć:

> bycie za niego odpowiedzialną:

> sprawdzanie dostarczonego towaru z zamówieniem:

> nawiązywanie kontaktów:

> negocjowanie terminu i wielkości dostawy, a może jeszcze negocjowała cenę:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>