Działalność urzędu pracy

Bezrobotni nadal zgłaszają swoje zapotrzebowanie na zatrudnienie się w ramach prac publicznych i w zupełności zdają sobie sprawę z przyczyn ograniczania ich rozmiarów, takich jak: brak środków finansowych oraz ograniczone potrzeby gospodarcze organizowania tychże prac.

Działalność urzędu pracy oceniono wg czterech kryteriów. Życzliwość pracowników w stosunku do interesantów oceniło wysoko 66,7% respondentów. Urząd nieskutecznie troszczy się o znalezienie pracy uważa 77,3% respondentów. Urząd ogranicza się do tylko do rejestracji i wypłaty zasiłków uważa 86,7% respondentów oraz urząd pomaga w podnoszeniu kwalifikacji oceniło 35,7% ogółu respondentów. Bezrobotni skarżą się na obojętność urzędu do indywidualnej sytuacji bezrobotnych – 83,3% ogółu respondentów.

Życzenia respondentów pod adresem urzędu są zróżnicowane. Najczęściej dotyczą one zwiększenia życzliwości i uprzejmości w stosunku do interesantów oraz większej inicjatywy. Reasumując stwierdzić należy, że poza zdecydowanie pozytywną oceną życzliwości pracowników urzędu {chociaż bezrobotni nadal życzą sobie jej zwiększenia) działalność urzędu oceniono negatywnie. Niezadowolenie jest zrozumiale, ponieważ 78,9% badanych oczekuje konkretnej propozycji pracy, Do podjęcia pracy 57,9% respondentów skłoniłaby oferta pracy stałej w miejscu zamieszkania, 10,5% -każda praca i 10,5% – praca stała w posiadanym zawodzie. Badana populacja bezrobotnych nie miała praktycznie żadnych szans na stałe zatrudnienie za pośrednictwem Rejonowego Urzędu Pracy w Piszu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>