Category Gospodarka

Spodziewane migracje w Polsce

Wprawdzie w Polsce imigranci jak dotychczas nie generują znaczącej podaży pracy, jednak biorąc pod uwagę rynek pracy Unii Europejskiej, sytuacja ta może ulec zmianie. Polska musi liczyć się z tym, że po wstąpieniu do UE granice atrakcyjnego rynku pracy przesuną się na linię Bugu. Ponadto już dziś zauważalne jest pojawianie się coraz większej grupy cudzoziemców pracujących w Polsce. Są to osoby, które najczęściej podejmują pracę na czarno, ale także coraz więcej cudzoziemców występuje o prawo do pracy.

więcej

Doradca kredytowy w Lipianach dba o każdego

Doradca kredytowy w Lipianach dba o każdego, działa, zachowuje wysoką jakość usług. Jego praca ma sens i cel, to ważna rzecz i każdy klient może na niego zawsze liczyć. Dobra jakość w świetnej cenie jest najlepsza i najcenniejsza. O tym pamięta każdy klient, który pojawia się w różnych miejscach i solidnie doradza oraz pomaga. Im lepiej taki doradca pracuje, tym lepsze ma wsparcie. Jakość jego pracy doskonale odbija się na zarobkach.

więcej

Łatwy i niedrogi kredyt gotówkowy online

Kredyt gotówkowy online nie musi być drogi. Nie każdy ma zaufanie do takich zobowiązań, ale to można łartw zaleczy. Jaość w dobrej cenie to oferta dla klientów. Siedząc w domu można spokojnie zaciągnąć zobowiązanie. Im lepsze rozwiązanie, tym chętneij korzysta z nich. Jakość i cena, piękno oraz styl są nieocenione, a klienci wybierają to, co dogodne. Za kredyt gotówkowy płaci się prowizję oraz odsetki. Jest to pewna niedogodność, ale banki nie działają charytatywnie. Wsyoka jakość oraz dobra cena obslugi kredytu są zaletami. Klienci raz w roku zaciągają zobowiązanie. Na pewno sprawdzi się w niejednej sytuacji. Dzięki kredytowi finansuje się wszystko – wakacje, leczenie, wyjazd za granicę. Każdy człowiek może z takiego kredytu korzystać oraz posiadać go na co dzień...

więcej

Doradztwo personalne w Warszawie to ciekawa rzecz

Doradztwo personalne w Warszawie to dobra firma. Pomaga ludziom znaleźć pracę, a firmom zyskać pracownika. Jakość pracy takiej firmy jest ważna. Doradca personalny doradza osobom prywatnym oraz firmom, wie jak pomagać oraz wspierać, w jaki sposób dbać o klientów. Dobra jakość i dobra cena to bardzo ważna sprawa dla niejednej osoby. I o tym na pewno należy pamiętać, starając się o jakość w dobrej cenie, która na pewno jest bardzo znacząca. Jakość to ważna sprawa, która na pewno sprawdza się i przynosi jakość. cenne są różne rzeczy, które pomagają i sprawiają radość wielu klientom. Dobra klasa, wysoka jakość, cenne działania – na to można liczyć zawsze. Dzisiaj klienci poszukują ciekawych akcesoriów promocyjnych, które na pewno mają duże znaczenie dla wszystkich klientów...

więcej

Biuro rachunkowe w Katowicach to ważna firma

Firm jest wiele, ale biuro rachunkowe w Katowicach to ważna firma. Obsługuje wszelkie sprawy finansowe danej firmy. Pracuje solidnie, rzetelnie, dobrze, ciężko. Jakość jego pracy jest wysoka, a klienci muszą mieć radość z takiej obsługi. Solidnie prowadzone księgi, dobrze rozliczane rachunki, naliczane płace oraz opłacane wszelkie media i tym podobne rzeczy mają wysoką wartość. Niejedna osoba wie, że firm jest wiele, ale warto je mieć. Dzisiaj wiele osób chce pracować tak, aby klienci mogli cieszyć się wysoką jakością pracy i wracali do takiej firmy. Udaje się to znakomicie. Niejedna osoba ma zamiar pracować najlepiej, jak to jest możliwe oraz realne. Warto o tym pamiętać, bo to ważna sprawa dla każdego klienta...

więcej

Program OCR jestg przydatny w firmach

Program OCR jest przydatnym programem komputerowym i musi go posiadać. Jest to bardzo ważna rzecz, solidna, rzetelna, która pozwala czytać rysunki oraz pliki PDF. Wiele osób może zajmować się takim programem solidnie, rzetelnie i na pewno potrafi go mieć w swoich zasobach. Jakość takich programów jest wysoka, a klienci wiedzą, że OCR to ważna rzecz, ma znaczenie, na pewno przyda się niejednej osobie. Wie, że jest to cenne działanie, istotne dla niejednej osoby. Jest to ważna rzecz, gdy ma wiele do osiągnięcia. Dzisiaj programy są coraz nowsze, coraz większe mają znaczenie. OCR to cenna i ciekawa sprawa, bez której nie da siędobrze pracować. Dobra jakość w przyzwoitej cenie. Na pewno warto o tym pamiętać, cieszyć się jakością, jest to cenna sprawa, bardzo istotna dla niejednej osoby...

więcej

Usługi rekrutacyjne oraz księgowe w Warszawie to jakość

Usługi rekrutacyjne oraz księgowe pozwalają zarobić. Wystarczy założyć firmę, która takie usługi będzie oferować. Pracownicy chcą pracować, działać i dbać o pracę. Dobrej klasy firma zatrudnia ludzi, daje im pracę i dobre pieniądze. Rekrutacja jest ważna, pracowników jest coraz mniej, potrzebują oni wsparcia, dlatego koniecznie takie wsparcie należy im dać. Jakość w dobrej cenie jest na pewno znacząca, a klienci firm chcą pracować solidnie i rzetelnie, warto o tym pamiętać i dać klientom dokładnie to, czego pragną oraz potrzebują. Dobrej klasy praca to podstawa, bez niej nie da się żyć i funkcjonować. Klienci mają zamiar zatrudniać pracowników, a firma rekrutacyjna jest w stanie taki proces rekrutacji przeprowadzić. Dobra praca, ciekawe zadania to podstawa...

więcej

Obsługa księgowa firm to popularna aktywność

Firmy obecnie nie zawsze chcą mieć własną księgowość. Wolą wynająć zewnętrzną obsługę kredytową i pozbyć się wszelkich kłopotów. Jest to jakieś wyjście, ale nie każda firma jest do niego przekonana. Tymczasem dobrej klasy obsługa księgowa jest cenna, potrzebna, nieodzowna. Wiele osób chce pracować dobrze, solidnie, wydajnie. Obsługa księgowa to podstawa, a klienci mają zamiar korzystać z niej nieustannie. Dobra klasa i jakość to rzecz ważna. Kienci mają zamiar dbać o księgowość, cieszyć się nią, nie rezygnować z niej. Na pewno warto w ten sposób podejść do księgowości. Warto zdobyć to, co daje im pomoc. Dobry księgowy rozliczy firmę, naliczy podatki, wyliczy faktury i sprawi, że niejedna osoba zechce korzystać z obsługi księgowej...

więcej

Procesy restrukturyzacji gospodarki – dalszy opis

Procesy restrukturyzacji pociągnęły za sobą zmiany w strukturze zatrudnienia według działów gospodarki (tabela 7). Upadek PGR w województwie słupskim spowodował w latach dziewięćdziesiątych zmniejszenie udziału osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, z 28,1% w 1990 do 20,1% w 1995 r.4, w związku z czym odsetek ten był o 6,8% niższy niż średnia dla całego kraju. Znacznie niższy od średniej krajowej był w 1995 roku udział pracujących w budownictwie, i tu upatrywać należy dużych możliwości zwiększenia liczby miejsc pracy. Odsetek zatrudnionych w dziale transportu i łączności, przekraczając nieco 5% ogółu zatrudnionych w województwie, był porównywalny ze średnią krajową, a udział pozostałych usług w 1995 roku przekraczał tę średnią znacznie, bo aż o 6 punktów procentowych. W krajach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego udział pozostałych usług sięga nawet 50% (Szwecja), przy znacznie jednak mniejszym, kilkuprocentowym udziale rolnictwa i leśnictwa. Ponieważ z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że struktura zatrudnienia w Polsce (a więc i w województwie słupskim) będzie w przyszłych okresach stopniowo upodabniać się do struktury zatrudnienia w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, można na tej podstawie stwierdzić, że największych możliwości absorpcji pozostającej 4 Trzeba zauważyć, że porównywanie danych dotyczących struktury zatrudnienia według działów z roku 1995 do danych z roku 1990 jest pewnym uproszczeniem, ponieważ do roku 1993 działy były klasyfikowane według tzw, Klasyfikacji Gospodarki Narodowej, a obecnie według systemu Europejskiej Klasyfikacji Działalności. bez zatrudnienia sity roboczej szukać należy w rozwoju usług. Liczyć się trzeba również z dalszym ograniczaniem liczby pracujących w rolnictwie.

więcej

Podział pracy w przedsiębiorstwach

Zmiany na obszarze kompetencyjnym wynikają ze struktur rynkowych. Te współzależności – ich uwzględnienie w działaniach restrukturyzacyjnych – podnoszą trafność decyzji menedżerskich. Dotychczasowe administrowanie personelem zmienia treści, koncentrując się w nowocześnie zarządzanych firmach na rozwoju kompetencji kadr. Kompetencje, to: wiedza, umiejętności jej przełożenia na pracę, doświadczenie, predyspozycje do współdziałania i wartości kulturowe prezentowane przez pracownika.

więcej

Zmiany aktywności ekonomicznej na rynku pracy cz. II

W 1997 r. w stosunku do pracujących można odnotować następujące zmiany strukturalne:

– 1. Rozpatrując zmiany w zatrudnieniu według sektorów stwierdza się dalszy spadek liczby zatrudnionych w sektorze rolniczym (o ponad 5%), nieznaczny wzrost w sektorze przemysłowym (o 1,7%) oraz duży wzrost liczby zatrudnionych w sektorze usług (o 4,5%). W rezultacie tych zmian w końcu 1997 r. udział pracujących w rolnictwie wynosił 19,8%, w sektorze przemysłowym ponad 32%, a w sektorze usług już ponad 47%.

więcej

> typowania pracowników do dodatkowego szkolenia:

> ustalania podstaw do awansów płacowych:

> uzasadnienia decyzji osobowych (zwolnienia, przesunięcia, awanse):

więcej

Telekomunikacja Polska S.A i ocena pracowników

W Podlaskich Zakładach Spożywczych ocena personelu została przeprowadzona po raz ostatni w 1984 r. Odbyła się ona pod kątem istniejącego wówczas systemu, na co wskazują kryteria tej oceny, z których głównym była „postawa ideowo-polityczna i „etyczno-moralna”. Ocena pracowników polegała na kodowaniu w pamięci prezesa postaw, zachowań oraz pracy wszystkich pracowników. Nie była to ocena obiektywna, gdyż zależała wyłącznie od subiektywnych odczuć kierownika. Nie jest on w stanie określić jak każdy z 88 pracowników wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków i jaki jest jego stopień przydatności na zajmowanym stanowisku. Ocenie powinny podlegać przede wszystkim wyniki pracy, gdyż to one służą realizacji celów zakładu. Firma dążyła do znalezienia nowych odbiorców i zwiększenia produkcji, dlatego też uwagę prezesa skupiał dział handlu. Ocena specjalistów do spraw handlu odbywała się bez oficjalnych formularzy. O ich kwalifikacjach i przydatności dla przedsiębiorstwa stanowi! poziom sprzedaży oraz ilość zawieranych umów z klientami. W dziale handlu następowała najwyższa rotacja. Nowi pracownicy mieli trudności z rozbudową kanałów dystrybucji i zwiększeniem przychodów ze sprzedaży.

więcej

Spadek bezrobocia na wsi

Na podkreślenie zasługuje istotne ograniczenie liczby bezrobotnych mieszkających na wsi. Ze sprawozdań Krajowego Urzędu Pracy wynika, że liczba bezrobotnych na wsi malała z miesiąca na miesiąc w skali od 3 tys. (w czerwcu) do ponad 51 tys. osób (w kwietniu). Jedynie w styczniu, listopadzie i grudniu nastąpił przyrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca w granicach 14-20 tys. osób. Dlatego porównując stan bezrobotnych na wsi w grudniu 1997 w stosunku do grudnia 1996 stwierdza się spadek zarejestrowanych bezrobotnych z poziomu 1037 tys. do 843 tys., a więc o 194 tys. osób, tj. o 19%.

więcej

PROCESY MIGRACJI ZAROBKOWEJ W POLSCE CZ. II

Krajem najbardziej masowej osadniczej emigracji Polaków przed 1914 r. stały się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W 1930 r. odnotowano tam 1,3 min Polaków urodzonych na ziemiach polskich. W tym miejscu należy dodać, że obecnie diasporę polską, znajdującą się niemal we wszystkich krajach świata, szacuje się na 12 min, w tym w USA na 5,6 min. Dane amerykańskie informowały, że w 1993 r. ok. 100 tys. Polaków przebywało tam nielegalnie: w latach 1991-1993 ponad 50 tys. uzyskało prawa do pobytu w USA w ramach tzw. loterii wizowej: od 1996 r. Polaków pozbawiono prawa do udziału w tej loterii [13].

więcej