Category Gospodarka

Podstawowe kierunki rozwiązań i alternatywy

W toku zasygnalizowanego we wstępie referatu badania pracodawcy jednoznacznie potwierdzili powyższą ocenę. Pytani na przykład o czynniki, które mogłyby ich skłonić do wzrostu zatrudnienia, na pierwszym miejscu wymienili „zmniejszenie obciążeń związanych z wynagrodzeniami”. Tak więc przed polską gospodarką staje ważny i trudny do rozwiązania dylemat. Jak podnosić poziom płac bez zwiększania w zbliżonej skali całkowitych kosztów pracy? Dla podstawowych kierunków rozwiązań trudno znaleźć równoważne alternatywy. Muszą być nimi:

więcej

Plan studiów na specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

W ostatnich latach dają się zauważyć korzystne zmiany w zakresie wspomnianych sygnałów z rynku pracy. Zmiany te coraz częściej wskazują na ujawnianie się popytu na specjalistów personalnych. Przy relatywnym nasycaniu się tego rynku tak poszukiwanymi absolwentami specjalności, jak rachunkowość czy marketing, w środowisku studentów uczelni ekonomicznych pojawiło się zainteresowanie studiami specjalizującymi w zakresie zarządzania personelem1.

więcej

Partnerzy powinni być wzajemnie dla siebie przyjaciółmi

„Małżeństwo doskonale” może być określone jako podręcznik „technologii” intymnego współżycia. Oznacza to o wiele więcej, niż podręcznik techniki spólkowania: autor w równej mierze, kładzie akcent na wiedzę, umiejętność i kulturę współżycia dwojga ludzi pici odmiennej, daje obszerny zasób intormacji o fizjologii pici i sposobach realizowania więzi seksualnej. Wiele stron książki dotyczy atmosfery psychicznej, jaka powinna tbwarzyszyć kontaktom fizycznym.

więcej

Notariusz rzeszów zawsze dla klientów

Notariusz rzeszów działa zawsze dla klientów. Jego praca musi być solidna oraz wysokiej jakości. Klienci pracę dobrego notariusza zawsze doceniają. Jest to jak najbardziej solidna sprawa. Niejeden klient nie chce pogrążać się w problemach, dlatego udaje się do notariusza i prosi go o poradę. Notariusz sporządza akty notarialne, oświadczenia i poświadczenia. Pomaga odrzucić niechciany spadek i spisuje akt notarialny, gdy kupujemy lub sprzedajemy dom czy mieszkanie.

więcej

Kanton internetowy najlepszego rodzaju

Kantor internetowy jest nowoczesną formą sprzedaży walut, zwłaszcza internetowy kantor. Oferuje w sprzedaży euro, dolary, kuny chorwackie, franki szwajcarskie, lity tureckie i wiele innych walut. Klienci cieszą się wysoką jakością takiego kantoru i chętnie kupują w nim wszelkie waluty, za które można kupić to, co chcemy. Dzięki kantorowi zyskujemy dobre ceny, bo kantor oferuje od czasu do czasu promocje cenowe. Warto o tym pamiętać oraz chętnie sprzedawać i kupować waluty w internecie. Nie trzeba bynajmniej korzystać z innego rodzaju kantorów, bo są one o wiele mniej elastyczne cenowo. Na pewno warto taką pożyczkę posiadać, bo ona daje finansowy luz i pozwala niejednej osobie zarabiać odpowiednie pieniądze. Odpowiednie, czyli nie za wysokie, nie za niskie, w sam raz...

więcej

Informacja o stanie i strukturze kształcenia w województwie

Uczniowie szkól ponadpodstawowych (bez wyższych uczelni) w roku szkolnym 1996/97 (stan, struktura i dynamika). Według stanu z początku roku szkolnego 1995/96:

więcej

Elementy nowego systemu

Aby zmniejszyć bezrobocie młodzieży, trzeba zbliżyć edukację zawodową do potrzeb gospodarki i rynku pracy: niezbędne jest wdrożenie nowego systemu koordynacji. Proponowany przeze mnie system ilustruje rysunek 3.

więcej

Bezrobocie jako chroniczna choroba społeczna

Na obszarze dzisiejszej Unii od 1980 roku utraciło dochody około 5 min ludzi w rolnictwie i 8 min w przemyśle. Dla zapewnienia im, a także obywatelom UE po raz pierwszy wchodzącym na rynek pracy, dostatecznego zarobku, nie wystarczyło 18 min nowych miejsc pracy stworzonych w sektorze usług. W „Starym Świecie” co drugi bezrobotny ponad rok bezskutecznie poszukuje zatrudnienia. Dla porównania, taki los społecznego wyizolowania spotyka jedynie co ósmego bezrobotnego w Stanach Zjednoczonych [IJ.

więcej

Ocenianie pracownika

Ocenianie kolegialne pozwala-wykluczyć subiektywność jednej osoby oceniającej [6,7,9], Przy składzie wieloosobowym możliwe jest zatarcie ocen zbyt krańcowych, emocjonalnych, wynikających z jednostronności kontaktów między pracownikami a przełożonymi. W skład komisji powinni wchodzić przełożeni, przedstawiciele samo- rządu pracowniczego i związków zawodowych. Przewodniczącym komisji jest przeważnie bezpośredni przełożony ocenianej grupy. Funkcję tę może także przejąć przełożony wyższego szczebla. Przewodniczący powinien znać specyfikę pracy danej jednostki, dobrze znać ocenianych oraz czynniki determinujące efekty pracy.

więcej

Czynniki kształtujące popyt na rynku pracy – dalszy opis

Ze wszystkimi tymi zastrzeżeniami i w sposób bardzo umowny można – na podstawie wybranych kryteriów – pogrupować czynniki wpływające na popyt na pracę oraz zilustrować je konkretnymi przykładami, jak to przedstawia tabela 1.

więcej

Wzrost gospodarczy a dynamika zatrudnienia w Polsce w latach 1991-1997

Wykonane rachunki symulacyjne i opracowane scenariusze wskazują, że pożądane i możliwe jest utrzymywanie przez najbliższe lata tempa wzrostu gospodarczego w przedziale od 5 do 7%. Może to doprowadzić do takiego zwiększenia popytu na pracę, że – nawet uwzględniając duży demograficzny przyrost zasobów – bezrobocie ulegnie zasadniczemu obniżeniu. Są szanse, że już w 2005 r. jego poziom wyniesie ok. 900 tys. osób, a stopa (średnio rocznie) nie przekroczy 5% [21], Oznaczałoby to osiągnięcie przez polską gospodarkę stanu pełnego zatrudnienia (według obecnie obowiązujących standardów).

więcej

Trudności pomiaru i oceny ogólnych zasobów pracy w Polsce

Hipotetycznie przyjmujemy, że na rynku nieformalnym pracuje znaczna część zasobów pracy i to w systemie pozbawionym norm bezpieczeństwa społecznego, w systemie ukształtowanym przez zwyczaje, tradycje, w systemie niedostatecznie wspieranym przez edukację i wychowanie.

więcej

Przykładowe limity wyceny składek w 1994 r.

– 1. Zasiłek dla bezrobotnych – w sytuacji gdy bezrobotny ma przynajmniej jedno dziecko jego zasiłek wynosi 67% wynagrodzenia, w innym przypadku 60% poprzedniego wynagrodzenia bezrobotnego minus normalne określone prawem potrącenia dla zatrudnionych. Wynagrodzenie to jest obliczane na podstawie pewnego okresu podlegającego ocenie i specjalnych przepisów. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez okres do 12 miesięcy. Dla tzw. pracowników starszych okres ten jest wydłużony do 32 miesięcy w zależności od wieku i długości okresu zatrudnienia dającego ubezpieczenie.

więcej

Czy warto skonsolidować swój kredyt ? – kredyt

Jak wiadomo , każdy chciałby mieć doskonałą kontrolę nad swoimi finansami , trzeba jednak pamiętać o tym , że w przypadku gdy mamy mnóstwo wydatków (utrzymanie gospodarstwa domowego) , rachunki , oraz kredyty to sprawa może nie być taka prosta jak mogło by się to wydawać. Skupmy się na tym ostatnim – mianowicie chodzi o kredyty. Bardzo dużo osób ma więcej niż jeden kredyt (albo pożyczkę) i po prostu po jakimś czasie można się łatwo pogubić w tym wszystkim , gdyż po pierwsze każdy kredyt jest na inną kwotę , a po drugie każdy kredyt ma swoją określoną długość i przeważnie ta długość jest różna. Istnieje takie pojęcie jak konsolidacja kredytu. Co można zyskać na takiej konsolidacji ? Po pierwsze zamiast wielu przelewów do różnych banków płacilibyśmy jedną kwotę raz w miesiącu...

więcej

Praca na czarno zagrożeniem dla rozwoju Polskiej gospodarki ? – praca łódź

Każda osoba która podejmuje się pracy na czarno , a więc pracy bez żadnej wiążącej obydwie strony tranzakcji musi sobie zdawać z konsekwencji jakie za sobią niesie nawiązanie takich dwustronnych relacji biznesowych. Pierwsza rzecz z jakiej musimy sobie zdać sprawę to to , że praca na czarno jest w Polsce nielegalna. Każdy pracownik musi mieć podpisaną umowę , oraz od pierwszego dnia pracy musi być zarejestrowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Konsekwencje za pracowanie na czarno oczywiście są dosyć ostre i trzeba sobie zdawać z tego sprawę , że zarówno pracownik jak i pracodawca odpowiadają za taką formę zatrudnienia solidarnie...

więcej