Informacje o firmie Forte Serwis

Stan wyjściowy. Przesłanki zmian. Forte Serwis sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej Forte. Została powołana do wykonywania wyspecjalizowanych czynności związanych z montowaniem w kraju i za granicą mebli wyprodukowanych przez Fabrykę Mebli Forte, w szczególności mebli kuchennych. W strukturze holdingu Forte Serwis:

– wykonuje montaże mebli kuchennych i skrzyniowych:

– przygotowuje tzw. studia wzorcowe – montaże kuchni wraz z zabudową ścianek działowych w nowych salonach sprzedaży:

– obsługuje targi i ekspozycje montując i demontując meble:

– wykonuje reklamacje gwarancyjne i pogwarancyjne mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego montowanego w kuchniach:

– ustala i weryfikuje standardy montażowe dla zatrudnianych ekip montażowych, weryfikuje ekipy oraz ocenia jakość wykonywanych montaży:

– przeprowadza szkolenia ekip montażowych, przygotowując je do tzw. certyfikacji zgodnie z wymaganiami FM Forte w związku z realizowaniem procedur ISO 9001:

– opracowuje technologiczne i konstrukcyjne aspekty montażu, co znajduje swój wyraz w instrukcjach montażowych i materiałach szkoleniowych.

Pierwotnie system usług byl scentralizowany. Zlecenia montażowe w formie pisemnej lub telefonicznej z salonów sprzedaży były przekazywane do dyspozytorów ekip montażowych w poszczególnych biurach. Dyspozytorzy-koordynatorzy zleceń przekazywali je grupom montażowym rozlokowanym na terenie całego kraju. Ze względu na zbiurokratyzowanie, specyfikę prac i duży obszar działania, utrudniony był nadzór nad przebiegiem prac montażowych oraz etatowymi ekipami montującymi. System charakteryzował się dużą bezwładnością i generował wysokie koszty. Brak było mechanizmów skłaniających montażystów do pomyślnego kończenia montaży. W szczególnych przypadkach, ze względu na przyjęte zasady rozliczeń kosztów delegacji, w interesie ekipy montującej – ale nie klienta i firmy – było przedłużanie pracy ponad realne potrzeby. Przesłankami skłaniającymi Zarząd Forte Serwisu do przeprowadzenia zmian były:

– długi czas oczekiwania klientów na montaż:

– relatywnie duży procent nie zakończonych za pierwszym razem montaży kuchni:

– tzw. odstąpienia, czyli niepodejmowanie montażu przez ekipę z powodów np. braku właściwie (zgodnie z projektem) wykonanych przyłączy wodnych, gazowych itp, lub braków (ewentualnie uszkodzeń) w dostawie mebli:

– długi okres oczekiwania na zakończenie zaczętego montażu, wykonywanego często przez ekipę inną od tej, która rozpoczynała montaż.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>