J. Okołowicz i jego badania

Warto dodać, że wspomniane badania objęły nie tylko wyjazdy zarobkowe Polaków za granicę, ale i przyjazdy zarobkowe cudzoziemców do Polski. W raporcie ze wspomnianych badań przytoczono pogląd wybitnego polskiego specjalisty problemów migracyjnych Józefa Okołowicza sprzed 75 lat. Dawał on bowiem trzy wskazania dotyczące polityki migracyjnej:

– „aby jak najmniej obywateli emigrowało,

– aby z tych, którzy emigrują, jak najwięcej wracało do kraju z jak największym dorobkiem materialnym i bez strat moralnych i fizycznych,

– aby z tych, którzy na stałe pozostają na obczyźnie, jak najmniej przepadało dla Polski”.

Równocześnie J. Okołowicz podkreślał, że „do ograniczenia emigracji prowadzi oczywiście ogólna gospodarcza polityka państwowa przez podniesienie krajowej wytwórczości do tego stopnia, aby nie tylko mogła ona zapewnić pracę wszystkim obywatelom kraju, ale nadto, aby klasie robotniczej umożliwiła życia na stopie, przyjętej w krajach zachodnioeuropejskich” [9],

Przytoczony pogląd uznać można za współczesne zadanie rozwojowe, z tym że dzisiaj nie wolno pomijać europejskich procesów integracyjnych zapewniających swobodny przepływ siły roboczej, ponadgranicznych powiązań granicznych, powiązań rodzinnych i ekonomicznych oraz przemian w postawach i zachowaniach ludzkich, które doprowadziły do uznania wędrówek za granicę nie tylko za element współczesnego sposobu życia, ale i za drogę zdobycia trwałych podstaw egzystencji. Rolę tego ostatniego czynnika w procesach migracyjnych potwierdzają wyniki badań OBOP z połowy 1995 r. Na pytanie, co respondent doradziłby bliskiemu sobie, dorastającemu młodemu człowiekowi, gdyby ten radził się, co ma robić po ukończeniu szkoły – 21% odpowiadających uznało za najlepsze rozwiązania wyjazd za granicę i powrót do kraju po dorobieniu się. Z kolei na pytanie, czy zdecydowałby się na wyjazd z Polski – 11% odpowiedziało zdecydowanie tak, 11% raczej tak, 27% raczej nie, 48% zdecydowanie nie. Chęć wyjazdu z Polski deklarowało 33% nastolatków, 37% dwudziestolatków, 30% uczniów i studentów, 25% mężczyzn i 19% kobiet. Niechęć do opuszczenia Polski częściej deklarowali starsi niż młodsi badani.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>