Kierunki restrukturyzacji zatrudnienia – dalszy opis

Dopasowaniu kwalifikacji do zmieniających się uwarunkowań powinna służyć wewnętrzna rekonwersja społeczna, czyli działania mające na celu adaptację do nowych warunków rynku pracy (uaktywnienie zawodowe, ponowne zatrudnienie wewnętrzne lub zewnętrzne, często po odpowiedniej edukacji) ludzi pozbawionych zatrudnienia w związku z procesami restrukturyzacji. Jest to trudne, lecz nieuniknione zadanie restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Dotyczy ono wszystkich zatrudnionych w firmie, również kadr kierowniczych, od których oczekuje się większych kompetencji i profesjonalniejszych działań.

Zmiany w przedsiębiorstwach mają w gospodarce rynkowej immanentny charakter, co nie może oznaczać zniewolenia ludzi. Nic nie ma gorszego niż zła zmiana na obszarze pracowniczym. Należy docenić społeczne skutki restrukturyzacji zatrudnienia, która nie może z ludzi czynić niewolników pracy, a drugich przymuszać do bezczynności. Józef

Tulski wskazywał możliwości uniknięcia tych skutków przez wspieranie małych i średnich firm. Przestrzegał przed „taśmową” prywatyzacją przedsiębiorstw, powodującą większe redukcje zatrudnienia niż ogólny wzrost liczby miejsc pracy w efekcie rozwoju gospodarki. Trudno o szybką jej transformację w strukturze utworzonej w przeszłości i jednocześnie na wzór gospodarki krajów o rozwiniętej ekonomice rynkowej [8], Postulat rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości jest nadal aktualny i urzeczywistnia się powoli w polskiej rzeczywistości gospodarczej m.in. przez restrukturyzację „gałązkową” przedsiębiorstw, polegającą na wydzielaniu z nich mniejszych jednostek organizacyjnych, które tworzą miejsca pracy dla redukowanego personelu z restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>