Kompetentne zarządzanie oparte na rachunku ekonomicznym

Czym chcemy się różnić od innych uczestników rynku? Pragniemy, aby naszym wyróżnikiem było służenie potrzebom ogólnospołecznym, takim jak: preferowanie produkcji rodzimej, ekologicznych opakowań, zdrowych wyrobów bogatych w wartości odżywcze i dostępnych dla „chudych portfeli”. Taki charakter spółdzielni pozwoli zdobyć akceptację społeczną, niezbędną zwłaszcza w warunkach wolnego rynku. Zdajemy sobie sprawę, że o miejsce na rynku walczą różne podmioty, a wszystkie muszą nauczyć się istnieć, konkurując ze sobą. Wiele przemawia za tym, że spółdzielnia w interesie konsumentów musi postarać się o stanowisko lidera rynku. Taką rolę może zapewnić jedynie sprawne i efektywne przedsiębiorstwo. W prowadzonej polityce kadrowej nadrzędną sprawą w batalii o klienta jest uświadomienie faktu, że klient stał się naszym pracodawcą. Stąd też troska o fachowość, przygotowanie zawodowe i kulturę bycia naszych załóg. Spółdzielnia powinna też hołdować i innym wartościom uznawanym za racjonalne w danym środowisku lokalnym. Poddani obiektywnym prawom rynku pamiętamy też, że trzeba połączyć czysty biznes z szerszymi celami społecznymi. Czasy się zmieniają. Ludziom jest niezbędne poczucie więzi i współdziałania. Przeciętnemu człowiekowi niedostępny jest udział w spółce. Za swoje pieniądze może najwyżej kupić drobną akcję. Nie ma przy tym żadnego wpływu na przedsiębiorstwo, które tę akcję wydało. Natomiast udział w spółdzielni daje mu możliwość społecznego zaangażowania. Ma to duże znaczenie psychologiczne w obecnym społeczeństwie, w którym człowiek staje się anonimowy i samotny, ł w tym właśnie jest szansa dla nas, spółdzielców. Można by tu przytoczyć przykłady naszej społecznej działalności i pomocy materialnej, nie tylko swoim emerytom, ale ludziom bezdomnym, niepełnosprawnym, domom dziecka, dzieciom szczególnej troski.

Kompetentne zarządzanie oparte na rachunku ekonomicznym powoduje, że formuła spółdzielni jest dobra, nie gubi z pola widzenia człowieka – pracownika, który jest tu podmiotem i ma szansę na sukces. Reasumując swoje wystąpienie uważam za stosowne przedstawić kierunki, które spółdzielnia będzie realizować w zakresie polityki kadrowej:

– integrowanie zespołów pracowniczych z celami realizowanymi przez firmę:

– systematyczne szkolenie pracowników w zakresie marketingu, ekonomiki funkcjonowania spółdzielni:

– utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy ze szkołami średnimi i wyższymi uczelniami w sferze przygotowania zawodowego i pozyskiwania młodych kadr:

– sukcesywne odstępowanie od zatrudniania osób z wykształceniem zawodowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>