Negocjacje Polski z UE

Jest rzeczą ważną, aby nasze negocjacje z UE dotyczyły nie tylko przepływu siły roboczej, ale także przepływu pracy, a więc zakładały pewną symetrię między liberalizacją obrotów towarowych i rynków pracy. Choć trudno przewidzieć szanse tych negocjacji, należy akcentować fakt, że integracja przynosić powinna obopólne korzyści. Dotychczas, jak to wynika z naszej analizy, przynosi ona korzyści głównie krajom UE, sprowadza się bowiem do opanowania naszego rynku, przyczyniając się w wielu branżach do ograniczenia produkcji krajowej i destrukcji miejsc pracy w Polsce.

Gdyby przyjąć jednak pesymistyczne założenie, że pakiet czwarty zostanie wdrożony dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku, to opracować należy pilnie strategię zwiększenia naszych korzyści z realizacji pozostałych pakietów, szczególnie z liberalizacji obrotów towarowych. Kluczem do tego jest poprawa konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym i w krajach UE, umożliwiająca zahamowanie rosnącego deficytu handlowego Polski, a następnie jego radykalne zmniejszenie. Poprawa konkurencyjności wymaga radykalnego wzrostu produktywności i obniżenia kosztów, poprawy jakości i nowoczesności produkcji. Należy podjąć szerokie badania nad możliwościami podwojenia produktywności w okresie do 2005 r. Badanie czynników wzrostu produktywności należy uczynić przedmiotem rządowego programu badawczego, finansowanego przez KBN. Na wzór japoński należy rozwinąć na szeroką skalę ruch na rzecz wzrostu produktywności i poprawy jakości pracy, produktów i usług we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>