Potencjalne możliwości zwiększenia efektywności szkolenia

Zwiększenie efektywności szkolenia w systemie TUS w wariancie optymalnym mogło umożliwić zwiększenie liczby osób zatrudnionych po przeszkoleniu z 48,6 tys. (bez TUS) do 78,9 tys., czyli dodatkowo ponad 30 tysięcy bezrobotnych mogło „przejść” ze sfery bezrobocia do sfery pracy (zatrudnienia). Oznacza to także zmniejszenie średnich kosztów zatrudnienia jednego przeszkolonego bezrobotnego z 1649 zł w tradycyjnym systemie do 1214 zł lub 1093 zł (w wariancie optymalnym).

Spontaniczne wdrożenie TUS w 1996 r. nawet w bardzo ograniczonej skali (5,1% przeszkolonych) przyniosło realną oszczędność w wysokości 1,6 min nowych złotych (16 mld starych złotych). Gdyby wszystkie województwa wdrożyły TUS w skali tylko 20%, tzn. w stopniu osiągniętym średnio przez 10 województw, oszczędności wyniosłyby 6,3 min zł (63 mld starych złotych), a w skali wdrożonej przez woj. skierniewickie (37,4%), oszczędności wyniosłyby 12,2 min zł (122 mld starych złotych). Oznacza to także, że zaniechanie wdrożenia tych metod prowadzić może do marnotrawstwa na wielką skalę publicznych środków finansowych.

Potencjalne możliwości zwiększenia efektywności szkolenia przez wdrożenie TUS w połączeniu z metodą MZDiN w 1998 r. mogą sięgać 80-90%. Oznacza to ogromne możliwości zwiększania produktywnego zatrudnienia oraz znaczne efekty gospodarcze i społeczne, a także poprawę moralnego zadowolenia ludzi, którzy dzięki temu uzyskaliby produktywne zatrudnienie i dochód z pracy.

Aby zbliżyć szkolnictwo zawodowe do potrzeb gospodarki, szkoły powinny nawiązać współpracę z zakładami pracy: może to przynieść obopólne korzyści, umożliwić kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, w warunkach i na urządzeniach, maszynach, którymi dysponują zakłady pracy. Może to być etap do rozszerzenia kształcenia dualnego, które wykazuje najwyższą „zewnętrzną” efektywność edukacji zawodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>