Praca Polaków za granicą – dalszy opis

Szacuje się, że wyjazdy zarobkowe spowodowały dopływ dewiz do Polski w wysokości ok. 6 min dolarów. Obliczenia niemieckie wykazują, że w latach 1991-96 transfer gotówkowy Polaków zatrudnionych w RFN wyniósł ponad 3,9 mld marek [4], Ponadto można założyć, że wydatki na dobra trwałe itp. poczynione za granicą odpowiadają połowie przywiezionej kwoty.

Przy daleko idących uproszczeniach przeliczeniowych zakłada się, że praca zarobkowa za granicą (poza kosztami przejazdów, utrzymania na miejscu i zakupami bieżącymi) przyniosła korzyść materialną netto o wartości dochodzącej do 10 mld dolarów USA. Znaczna część tego dochodu pochodzi z ostatnich lat.

Zebrane dotychczas materiały badawcze nie dają podstaw do jednoznacznej oceny sposobów spożytkowania w kraju korzyści materialnych uzyskanych dzięki zajęciom zarobkowym za granicą. Godne odnotowania są jednak dwie preferencje: poprawa sytuacji mieszkaniowej oraz zakup samochodu. Natomiast na dalszym planie pozostała sprawa założenia własnego interesu. Dodajmy, że u współczesnych migrantów nie dostrzega się skłonności do wspierania czy inicjowania inwestycji o znaczeniu publicznym. Natomiast niewątpliwy wpływ na lokalną gospodarkę miały własne inwestycje mieszkaniowe migrantów. Dają one zatrudnienie (niekiedy jednak przede wszystkim przybyszom ze Wschodu) i ożywiają rynek materiałów budowlanych (z kolei nierzadko pochodzenia zagranicznego).

W tym miejscu warto zauważyć, że pierwotne korzyści materialne z pracy za granicą należą do pracodawców oferujących zatrudnienie. Podobnie rzecz wygląda w Polsce w stosunku do przybyszów ze Wschodu. Można więc powiedzieć, że rynek migrantów będzie funkcjonował dopóty, dopóki rynek wspomnianych korzyści pierwotnych będzie wykazywał wyższą opłacalność zatrudnienia obcokrajowców niż bezrobotnych tubylców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>