Rola ocen zawodowych

W znaczeniu potocznym ocena jest to „wyrażony w formie ustnej lub pisemnej sąd o wartości kogoś lub czegoś, sąd, krytyka’’. Oceniać to tyle samo co wydać opinię o kimś lub o czymś, wypowiedzieć sąd o wartości kogoś lub czegoś [10]. Ocena pracowników pojmowana jest nieco inaczej, jest zawężona a jednocześnie pogłębiona. Według Tadeusza Oleksyna to czynność kierowania, podstawa szeregu decyzji personalnych dokonywana profesjonalnie przez kierowników i specjalistów w celach ściśle zawodowych i na użytek danej organizacji. W modelu uniwersalnym ocena jest opinią wartościującą, powstającą w następstwie porównania obiektu oceny bądź jego wybranych cech z przyjętym wzorcem [8]. Tak pojmowana ocena jest elementem procesu zbierania informacji i przygotowywania decyzji związanych z doborem ludzi na stanowiska. Związana jest ona także z rozwojem zawodowym i systemem wynagrodzeń.

Podmiot oceniający być może być jedno- lub wieloosobowy. Obiektem oceny mogą być ludzie albo ich określone cechy: uzdolnienia, predyspozycje, kwalifikacje, zachowanie, cechy osobowości i charakteru, stan zdrowia, wiek, aparycja, itd. Zaś przedmiotem oceny mogą też być np. rezultaty pracy, wyroby i ich cechy, fakty i zdarzenia. W procesie oceny niezbędny jest, obok oceniającego i ocenianego, również pewien układ odniesienia, wzorzec, bez którego osąd wartościujący nie jest możliwy. Tym układem odniesienia może być zestaw norm i parametrów, wartości i cechy uznane za pożądane, o określonym nasileniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>