Świadczenia socjalne

Spółdzielnia stawia wysokie wymagania swoim pracownikom, co znajduje odzwierciedlenie w środkach inwestowanych w szkolenia i kursy. Średnio w roku ubiegłym w szkolenie każdego pracownika zainwestowaliśmy 100 złotych. Od trzech lat systematycznie szkolimy pracowników z zakresu technik sprzedaży. Efekty takiego szkolenia są widoczne w codziennych kontaktach z klientem. Od dwóch lat uczestniczymy w ogólnopolskich „Dniach Kariery” organizowanych przez A1SEC. Udział w tzw. „targach pracy” przynosi podwójny efekt – studenci mają okazję zapoznać się z naszą firmą, a my możemy dokonać wyboru i rekrutacji kandydatów do pracy. Naszym atutem jest stabilizacja i pewność pracy na lokalnym rynku, a dążeniem stworzenie takich warunków nowo zatrudnionym, aby każdy utożsamia! się z naszą spółdzielnią, czul się jej współwłaścicielem i współodpowiedzialnym za jej losy.

Istotną rolę w procesie kształtowania właściwego oblicza kadr w spółdzielni odgrywają ze świadczenia socjalne, m.in. możliwość korzystania z usług lekarzy zakładowych, dopłat do wczasów, kolonii i obozów dla młodzieży i dzieci, a także pomoc najbardziej potrzebującym w różnych losowych przypadkach, np. z zapomóg. Nie bez znaczenia są przyznawane kilkakrotnie w roku bony towarowe i przynajmniej raz w roku podwyżka płac zasadniczych. Spółdzielcza idea troski o pracownika w dobie naszego „drapieżnego” kapitalizmu nie jest zbyt często spotykana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>