> typowania pracowników do dodatkowego szkolenia:

> ustalania podstaw do awansów płacowych:

> uzasadnienia decyzji osobowych (zwolnienia, przesunięcia, awanse):

> zwiększania motywacji.

Celem oceny pracowników jest wspieranie planowania karier

Dobrze zarządzający kierownik powinien przedstawić pracownikowi możliwość rozwoju profesjonalnego w celu lepszego wykorzystania jego potencjału. Planowanie karier polega na określeniu celów, które pracownik będzie starał się osiągnąć w trakcie pracy zawodowej. Dla wielu polskich przedsiębiorstw zagadnienie to jest zupełnie obce. Firmy ignorują je, gdyż nie dostrzegają bezpośredniego związku z efektywnością działalności. Planowanie karier zmniejsza fluktuację pracowników, powodując redukcję kosztów rekrutacji i doboru nowej kadry, a także zwiększa przywiązanie pracowników do firmy. Planowanie ścieżek kariery może odbywać się poprzez wyznaczenie sukcesorów, potencjalnych następców pracownika na danym stanowisku. Traktowane jest to często jako planowanie awansów, które są istotną zachętą do osiągania wysokiej efektywności. Równie ważne są inne elementy planowania karier, jak przeniesienia w celu poszerzania umiejętności oraz tworzenie nowych stanowisk dla pracowników potrzebujących większej autonomii i odczuwających potrzebę samorealizacji.

Do jednych z wielu przedsiębiorstw, które pomijają w swojej polityce personalnej planowanie karier należą Podlaskie Zakłady Spożywcze (dane z końca 1996 r.). W firmie, która dążyła do poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, wysiłki kadry kierowniczej skupione były na zdobywaniu nowych klientów oraz podwyższaniu jakości produkowanych wyrobów. Awanse lub przeniesienia nie były planowane, lecz wynikały z bieżących potrzeb. Ostatni awans pionowy miał miejsce po odejściu na emeryturę prezesa naczelnego, który piastował to stanowisko od 1957 r. Jego miejsce zajął dotychczasowy zastępca. Awans nie był postrzegany jako czynnik motywujący pracowników do efektywniejszej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>