Zarząd Forte Serwisu postanowił zwrócić szczególną uwagę na:

– niepowtarzalność usługi – poprzez oddanie ekipy montażowej do dyspozycji klienta (salonu sprzedaży), by mógł on rozporządzać nią tak, jakby to byli jego pracownicy (występuje tu szereg niuansów związanych ze statusem grup montażowych pracujących na własnym rozrachunku):

– ukierunkowanie zachowań, poprzez odpowiednio ukształtowane umowy o współpracy, na poczucie wspólnoty interesów, zaangażowanie, większą wydajność i dobrą jakość usług:

– zwiększenie atrakcyjności współpracy przez stworzenie grupom montażowym perspektywy rozwoju osobistego i finansowego – własnego biznesu, podnoszenia kwalifikacji, usamodzielniania się i rozwijania własnej działalności gospodarczej w większym zakresie:

– większą wydajność i obniżenie kosztów funkcjonowania firmy poprzez odpowiednie ukształtowanie finansowych warunków współpracy – system wynagradzania motywujący do wykonywania za pierwszym razem montażu kuchni:

– zaznaczenie na rynku usług swojej obecności poprzez umieszczenie własnej strony Forte Serwisu w Internecie oraz opublikowanie Biuletynu Informacyjnego, przeznaczonego dla klientów, a wyjaśniającego zasady działania firmy:

– tworzenie atmosfery zaufania do firmy poprzez wywiązywanie się z uzgodnień (terminy wykonywania zleceń), terminowe płacenie zobowiązań, odpowiednie prezentowanie się ekip montażowych itp.:

– poprawianie wizerunku firmy poprzez ustalenie zasad wyglądu grup montażowych – estetyczne ubrania robocze, umieszczenie firmowego znaku (loga) – sympatycznego słonia – na ubraniach, samochodach itp.

Efekty dotychczasowych przekształceń. Porównując działalność Forte Serwisu, a w szczególności funkcjonowanie ekip montażowych przed zmianami i po nich, zaobserwowano szereg pozytywnych przeobrażeń polegających m.in. na zdecydowanie:

– większym zaangażowaniu i mobilności ekip – efekt ten przypisuje się elementowi wewnętrznej konkurencji oraz zasadom rozliczeń:

– mniejszym o około 20% w porównaniu do wielkości bazowych (wyraźnie wzrosła rentowność) kosztom działania ekip montażowych:

– większej – o kilkanaście procent! – ilości montaży zakończonych za pierwszym razem nie wywołujących reklamacji (przewyższając przy okazji o kilka punktów standardy znanych w branży meblowej firm niemieckich):

– mniejszej liczby reklamacji dotyczących jakości i terminowości montaży.

Organizacja Forte-Serwisu w przyszłości. W perspektywie około roku – półtora zostanie zakończone przekształcanie firmy w strukturę płaską w elastyczną sieć złożoną z kilkudziesięciu autonomicznych podmiotów gospodarczych (spółek cywilnych lub osób fizycznych) powiązanych z centrum decyzyjnym umowami o współpracy, których charakter będzie zbliżony do franszyzy. System zleceń montaży i koordynacja prac grup montażowych będą skupione i monitorowane w trzech podstawowych obszarach:

– 1. Uregulowanym poprzez zasady zlecania montaży, koordynowania prac montażowych i ich dokumentowania.

– 2. Merytorycznej weryfikacji montaży (czy wykonano zgodnie ze zleceniem i czy wykonano poprawnie).

– 3. Rozliczeń finansowych i kontroli dokumentów.

Działalność bieżąca, związana z krótkim horyzontem czasowym, będzie wspomagana działaniami planowanymi w perspektywie około dwóch – trzech lat, a związanymi z pracami Centrum Szkolenia. W jego ramach powstały programy szkoleniowe uwzględniające standardy zachowań, które pozwolą uzyskać jednolity, wysoki stopień profesjonalizmu grup montażowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>