ZMIANY NA RYNKU PRACY A WYNAGRODZENIA

Przedmiotem niniejszego referatu jest związek wynagrodzenia z bezrobociem, a ściślej ograniczony wpływ bezrobocia na wysokość wynagrodzenia. Związek między pracą a bezrobociem jest powszechnie znany i traktowany jako prawidłowość. Wiąże się to z teorią towarowego charakteru siły roboczej Jest to doktryna znana i wykładana na uczelniach ekonomicznych.

W jednym z szeroko stosowanych podręczników ekonomii P.S. Samuelsona i W.D. Nordhausa autorzy piszą: Praca jest towarem (…) Pracodawca kupuje ów towar za pewną ceną: płacą, którą pracownik otrzymuje za swój wysiłek. W warunkach konkurencji płaca, czyli cena pracy, określana jest tak jak inne ceny: poprzez grą popytu i podaży [2].

Pogląd o bezpośredniej zależności wynagrodzeń od sytuacji na rynku pracy analizowany jest zwykle na przykładzie niskich płac i dużego bezrobocia w jednym kraju i wysokich płac przy małym bezrobociu w innym kraju. Tak uzasadniają tę tezę Samuelson i Nordhaus.

Przykładowo sposób na wyrównanie płac między Meksykiem i USA widzą autorzy w swobodnym przepływie siły roboczej pomiędzy tymi krajami. Nie biorą natomiast pod uwagę różnicy w stopniu rozwoju gospodarczego tych krajów i wielkości produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca. Te różnice właśnie decydują o różnicach w wysokości wynagrodzeń.

Tę tezę dowodziłam w innym opracowaniu [3], obecnie chciałabym jeszcze zacytować kilku wybitnych uczonych polskich, którzy wypowiadali się na ten temat. Głównym tematem współczesnych rozważań nad płacami, które wiążą się ze zmianami na rynku pracy, są następujące kwestie:

– czy praca ludzka jest towarem?

– czy płaca jest ceną?

– czy płaca zależy od podaży i popytu na nią kształtując się na rynku pracy?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>