Zmiany w skali bezrobocia – dalszy opis

Poza zmianami w czasie na uwagę zasługują zmiany terytorialne w poziomie bezrobocia. Z danych statystycznych wynika, że w dalszym ciągu istnieje duże zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia. Mimo że w roku 1997 nastąpiło zmniejszenie liczby bezrobotnych we wszystkich województwach, to zmiany w poszczególnych województwach wynoszą od minus 2368 osób do minus 34 938 osób. Najniższy ilościowy spadek osób bezrobotnych nastąpił w następujących województwach: chełmskim – o 2368, bialskopodlaskim – o 3329, i łomżyńskim – o 3884. Najwyższy spadek liczby osób bezrobotnych odnotowano w województwach: katowickim – o 34 938, łódzkim-o 26840 i gdańskim-o 21485.

Spadek bezrobocia mierzony stopą bezrobocia w poszczególnych województwach (wskaźnik dotyczący liczby bezrobotnych do liczby zawodowo czynnych) był znaczny. I tak np. stopa bezrobocia w woj. łódzkim obniżyła się z 16,2% do 11,2%, czyli aż o 5%. Podobnie wysoki spadek stopy bezrobocia nastąpił w województwach: słupskim (z 25,7% do 20,9%), koszalińskim (z 24,7% do 19,9) i wałbrzyskim (z 21,7% do 17,3%). Jednocześnie w niektórych województwach stopa bezrobocia obniżyła się tylko o 1,3% (np. w warszawskim z 4,1% do 2,8%) czy 1,9% (np. w zamojskim z 12,4% do 10,5%). Mimo tak dużej nierównomierności spadku, w dalszym ciągu istnieje duża rozpiętość stopy bezrobocia między województwami: 2,8% (warszawskie) i 21,2% (suwalskie). O ile w 1996 r. tylko w 6 województwach stopa bezrobocia była niższa niż 10%, aż w 7 wyższa niż 20%, to w 1997 r. już w 15 województwach stopa bezrobocia była niższa niż 10% i tylko w 2 była wyższa niż 20%, w pozostałych mieściła się w granicach 10-20%, dzięki czemu ogólna stopa bezrobocia w kraju została obniżona do poziomu 10,5%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>